Lloguers

Josep Cassany i Masó

Agente Inmobiliario - Aicat 7503

Périto Judicial Inmobiliario

Consultor Inmobiliaria de Empresas

Telf. 972 94 09 77

Móvil 670 38 72 85

josep@cassany.info

 

Arrendaments Urbans i Rústics

Oferta de serveis per a propietaris

Valoració de l’estat de conservació de la finca i identificació de deficiències o mancances per a ser apte per lloguer. Assessorament del preu. Inventari de mobiliari i estris. Presa de la lectura dels comptadors de subministres (aigua, electricitat i gas) Recollida de dades , Impost de contribució, Escombreries, guals, Quotes de comunitat de propietaris, o altres càrrecs a tenir en compte el llogater. Anotació dels requisits que hauran de complir els llogaters. Recollida de claus i signatura protecció de dades. Confecció contracte de lloguer, presentació de contracte i fiança, Liquidació mensual. Assegurança jurídica. Reclamació de danys i impagaments. Administració de rendes i pagaments. Servei d’arranjament (paleta, lampista, fuster, pintor, serveis oficials electrodomèstics, etc...)

Oferta de serveis per a llogaters

Recollida de dades, Presentació de productes, Confecció de contractes, Dipósits de fiances, lliurament de claus, validació de inventaris, contractació de serveis, canvis de dades bancàries, cobrament de les rendes i càrrec de rebuts o impostos segons contracte, pressupostos de industrials per a millores de la llar, canalització de reclamacions

Cassany Consultores Inmobiliaria - Teléfonos 972 94 09 77 - 670 38 72 85 - josep@cassany.info