Assegurances

Josep Cassany i Masó

Agente Inmobiliario - Aicat 7503

Périto Judicial Inmobiliario

Consultor Inmobiliaria de Empresas

Telf. 972 94 09 77

Móvil 670 38 72 85

josep@cassany.info

 

Assegurances

 

• Anàlisis i Auditoria de les cobertures dels contractes d'assegurança actuals. • Disseny del millor programa d'assegurances a cada moment. • Assessorament en la preparació de criteris i mesures enfront del risc patrimonial. • Negociació i col·locació del programa d'assegurances dissenyat, en el mercat assegurador nacional i internacional. • Administració de les pòlisses, adaptant-les, en funció de les característiques i canvis del risc. • Tramitació i defensa de reclamacions de sinistres

 

Assegurances de la llar

Assegurances pel comerç

Assegurances de serveis jurídics

Assegurances de la construcció, multirrisc i desenal

Assegurances de vida

Assegurances Patrimonials

Assegurances Financeres

Assegurances de Responsabilitat Civil

Assegurances Personals

.

Cassany Consultores Inmobiliaria - Teléfonos 972 94 09 77 - 670 38 72 85 - josep@cassany.info